Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/35)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/finance/finance-and-budget-information

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.