Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Eurojust
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/38)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/budget-finance/Pages/final-accounts.aspx

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.