Eurojust - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.413.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

EUROJUST
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017

(2018/C 413/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2018 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/budget-finance/Pages/final-accounts.aspx

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.