Działania przygotowawcze w 2006 r. na rzecz ofiar aktów terrorystycznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.158.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

Działania przygotowawcze w 2006 r. na rzecz ofiar aktów terrorystycznych

(2006/C 158/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2006 r.)

Pełną treść zaproszenia do składania wniosków opublikowano na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/victims_terrorism/funding_victims_terrorism_en. htm

Termin składania wniosków: 5 września 2006 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.