Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 - Budżet korygujący nr 2.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.52.37

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

Deklaracja dochodw i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 - Budżet korygujący nr 2

(2013/C 52/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2013 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.