Decyzja wykonawcza 2014/891/UE zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.353.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9230)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/891/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 grudnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG 1 , w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty i art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 96/23/WE określono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w wykazie w załączniku I do tej dyrektywy. Dyrektywa ta zawiera wymóg, aby państwa trzecie, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, przedkładały plan monitorowania pozostałości zawierający wymagane gwarancje. Plan taki powinien obejmować co najmniej grupy pozostałości oraz substancje wymienione w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Decyzją Komisji 2011/163/UE 2 zatwierdzono plany, o których mowa w art. 29 dyrektywy 96/23/WE, przedłożone przez niektóre państwa trzecie wymienione w wykazie w załączniku do tej decyzji w odniesieniu do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wymienionych w tym wykazie ("wykaz").

(3) Meksyk jest obecnie wymieniony w wykazie między innymi w odniesieniu do koniowatych. Ostatnie audyty przeprowadzone przez Komisję w Meksyku potwierdziły jednak występowanie poważnych niedociągnięć, jeżeli chodzi o zdolność władz Meksyku do przeprowadzania wiarygodnych kontroli, a w szczególności do poświadczania braku substancji zakazanych na mocy dyrektywy Rady 96/22/WE 3 .

(4) W związku z tym wpis dotyczący Meksyku w odniesieniu do koniowatych powinien zostać usunięty z wykazu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/163/UE.

(6) Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy ustanowić okres przejściowy obejmujący odpowiednie przesyłki pochodzące z Meksyku, które zostały wysłane do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji zostaną poddane przeglądowi przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w świetle gwarancji przedstawionych przez władze Meksyku.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2011/163/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W okresie przejściowym do dnia 1 marca 2015 r. państwa członkowskie akceptują przywożone z Meksyku przesyłki mięsa i produktów mięsnych pochodzących z koniowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pod warunkiem wykazania przez importera, że produkty te otrzymały świadectwa i zostały wysłane do Unii przed dniem 15 stycznia 2015 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Kod ISO2PaństwoBydłoOwce/kozyŚwinieKoniowateDróbAkwakulturaMlekoJajaKrólikiZwierzęta łowneZwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychMiód
ADAndoraXXX
AEZjednoczone Emiraty ArabskieX(1)
ALAlbaniaXXX
AMArmeniaX
ARArgentynaXXXXXXXXXXX
AUAustraliaXXXXXXXX
BABośnia i HercegowinaXXXXX
BDBangladeszX
BNBruneiX
BRBrazyliaXXXXX
BWBotswanaXXX
BYBiałoruśX(2)XXX
BZBelizeX
CAKanadaXXXXXXXXXXXX
CHSzwajcariaXXXXXXXXXXXX
CLChileXXXXXXXX
CMKamerunX
CNChinyXXXXX
COKolumbiaX
CRKostarykaX
CUKubaXX
ECEkwadorX
ETEtiopiaX
FKFalklandyXX
FOWyspy OwczeX
GHGhanaX
GMGambiaX
GLGrenlandiaXXX
GTGwatemalaXX
HNHondurasX
IDIndonezjaX
ILIzraelXXXXXX
INIndieXXX
IRIranX
JMJamajkaX
JPJaponiaXX
KEKeniaX(1)
KGKirgistanX
KRKorea PołudniowaX
LBLibanX
LKSri LankaX
MAMarokoX
MDMołdawiaXXXX
MECzarnogóraXXXXXXX
MGMadagaskarXX
MKbyła jugosłowiańska republika Macedonii (4)XXXXXXXXX
MUMauritiusX
MXMeksykXXX
MYMalezjaX(3)X
MZMozambikX
NANamibiaXXX
NCNowa KaledoniaX(3)XXXX
NINikaraguaXX
NZNowa ZelandiaXXXXXXXX
PAPanamaX
PEPeruXX
PFPolinezja FrancuskaX
PHFilipinyX
PNWyspy PitcairnX
PYParagwajX
RSSerbia (5)XXXX(2)XXXXXX
RURosjaXXXXXXX(6)X
RWRwandaX
SAArabia SaudyjskaX
SGSingapurX(3)X(3)X(3)X(3)XX(3)
SMSan MarinoXX(3)X
SRSurinamX
SVSalwadorX
SZSuaziX
THTajlandiaXXX
TNTunezjaXXX
TRTurcjaXXXXX
TWTajwanXX
TZTanzaniaXX
UAUkrainaXXXXXXX
UGUgandaXX
USStany ZjednoczoneXXXXXXXXXXX
UYUrugwajXXXXXXX
VEWenezuelaX
VNWietnamXX
ZARepublika Południowej AfrykiXX
ZMZambiaX
ZWZimbabweXX
(1) Wyłącznie mleko wielbłądzie.

(2) Wywóz do Unii żywych koniowatych na ubój (wyłącznie zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność).

(3) Państwa trzecie stosujące wyłącznie surowiec z państwa członkowskiego albo z innego państwa trzeciego zatwierdzonego w odniesieniu do przywozu takiego surowca do Unii, zgodnie z art. 2.

(4) Była jugosłowiańska republika Macedonii; ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.

(5) Bez Kosowa (użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat deklaracji niepodległości Kosowa).

(6) Dotyczy wyłącznie reniferów z regionów murmańskiego i jamalsko-nienieckiego."

1 Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.
2 Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).
3 Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 3)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.