Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.104.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2023 r.

DECYZJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych
(2023/C 104/02)

TRYBUNAŁ,

uwzględniając art. 24 § 2, 4 i 6 regulaminu postępowania,

zważywszy, że na podstawie tego przepisu należy określić wykaz świąt urzędowych oraz terminy wakacji sądowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się następujący wykaz świąt urzędowych w rozumieniu art. 24 § 4 i 6 regulaminu postępowania:

Nowy Rok,
drugi dzień Wielkanocy,
1 maja,
9 maja,
Wniebowstąpienie Pańskie,
drugi dzień Zielonych Świątek,
23 czerwca,
15 sierpnia,
1 listopada,
25 grudnia,
26 grudnia.
Artykuł  2

Na okres od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. ustala się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 24 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

Boże Narodzenie 2023: od poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. do niedzieli, 7 stycznia 2024 r. włącznie,
Wielkanoc 2024: od poniedziałku, 25 marca 2024 r. do niedzieli, 7 kwietnia 2024 r. włącznie,
Wakacje letnie 2024: od wtorku, 16 lipca 2024 r. do soboty, 31 sierpnia 2024 r. włącznie.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 lutego 2023 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.