Decyzja Trybunału podjęta na zgromadzeniu ogólnym w dniu 24 września 2013 r. - OpenLEX

Decyzja Trybunału podjęta na zgromadzeniu ogólnym w dniu 24 września 2013 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Decyzja Trybunału podjęta na zgromadzeniu ogólnym w dniu 24 września 2013 r.

(2013/C 336/06)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r. Trybunał postanowił przydzielić wiceprezesa do izby w składzie pięciu sędziów w odniesieniu do wszystkich spraw, w których pełni on funkcję sędziego sprawozdawcy i które Trybunał kieruje do takiego składu orzekającego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunał postanowił przydzielić K. Lenaertsa do drugiej izby na okres od dnia 7 października 2013 r. do dnia 6 października 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.