Dz.U.UE.C.2019.50.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca ABLV Bank Luxembourg S.A.

(2019/C 50/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

W dniu 23 lutego 2018 r. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji postanowiła nie wszczynać procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec ABLV Bank Luxembourg S.A. Decyzję oparto na wniosku, że warunek art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 806/2014 1  nie został spełniony. Główne elementy tej decyzji są następujące:

Data przyjęcia decyzji23 lutego 2018 r.
Nr decyzjiSRB/EES/2018/10
AdresatKomisja Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
InstytucjaABLV Bank Luxembourg S.A.
Zastosowanie umorzenia i konwersja instrumentów kapitałowychNie
Działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacjiNie
Fundusz pomocyNie

Więcej informacji na temat niniejszej decyzji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej SRB: https://srb.europa.eu/en/ content/ablv.

1 Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.