Decyzja 2006/360/WE zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.134.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 lutego 2006 r.
zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/360/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 20 maja 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi(1), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i jej art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Część I załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa(2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa.

(2) Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE(3) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których przywóz produktów mięsnych ma być dozwolony. Decyzja ta określa też wzór świadectw zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz zasady obróbki wymaganej dla produktów.

(3) W wyniku pojawienia się ognisk pryszczycy w Brazylii, decyzją Komisji 2005/753/WE(4) zmieniono decyzję 79/542/EWG w celu zmienienia części I załącznika II do decyzji 79/542/EWG, i w związku z tym, przywozy wołowiny w formie odkostnionej ze stanów Mato Grosso do Sul, Parana i Sao Paulo zostały wstrzymane.

(4) W celu zapewnienia jasności, spójności i przejrzystości regionalizacji przewidzianej decyzją 79/542/EWG dotyczącą świeżego mięsa oraz decyzją 2005/432/WE dotyczącą produktów mięsnych, konieczna jest zmiana niektórych opisów dotyczących granic w podziale regionalnym oraz ograniczeń czasowych w odniesieniu do Brazylii.

(5) Ponadto Serbia i Czarnogóra są republikami mającymi własne obszary celne, które stanowią Federację. Zatem powinny one zostać oddzielnie wprowadzone do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których przywozy produktów mięsnych są dozwolone.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 79/542/EWG.

(7) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/753/WE (Dz.U. L 282 z 26.10.2005, str. 22).

(3) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3.

(4) Dz.U. L 282 z 26.10.2005, str. 22.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK II

(ŚWIEŻE MIĘSO)

Część I

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI(*)

KrajKod terytoriumOpis terytoriumŚwiadectwo weterynaryjneSpecjalne warunki
Wzór/WzorySG
123456
AL - AlbaniaAL-0Cały kraj-
AR - ArgentynaAR-0Cały krajEQU
AR-1Prowincje Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz TucumanBOVA1 oraz 2
AR-2La Pampa i Santiago del EsteroBOVA1 oraz 2
AR-3CordobaBOVA1 oraz 2
AR-4Chubut, Santa Cruz i Tierra del FuegoBOV, OVI, RUW, RUF1
AR-5Formoza (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia)BOVA1 oraz 2
AR-6Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria)BOVA1 oraz 2
AR-7Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), JujuyBOVA1 oraz 2
AR-8Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji FormosaBOVA1 oraz 2
AR-9Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa-
AU - AustraliaAU-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW,SUF, SUW
BA - Bośnia HercegowinaBA-0Cały kraj-
BG - BułgariaaBG-0Cały krajEQU
BG-1Prowincje Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnowo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardijk, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana i VidinBOV, OVI, RUW, RUF
BG-2Prowincje Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo i Kardjaliand oraz korytarz o szerokości 20 km na granicy z Turcją-
BH - BahrajnBH-0Cały kraj-
BR - BrazyliaBR-0Cały krajEQU
BR-1Część stanu Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas iBambuí);BOVA1 oraz 2
Stan Espíritu Santo;
Stan Santa Catarina;
Stan Goias; oraz
Część stanu Mato Grosso obejmująca jednostkę regionalną Cuiaba (z wyjątkiem gmin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço), jednostkę regionalną Caceres ( z wyjątkiem gminy Caceres), jednostkę regionalną Lucas do Rio Verde, jednostkę regionalną Rondonopolis (z wyjątkiem gminy Itiquiora), jednostkę regionalną Barra do Garça i jednostkę regionalną Barra do Burgres
BR-2Stan Rio Grande do SulBOVA1 oraz 2
BR-3Część stanu Mato Grosso do Sul obejmująca gminę Sete QuedasBOVA1 oraz 2
BR-4Część stanu Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde Mato Grosso i Corumbá),BOVA1 oraz 2
Stan Paraná oraz
Stan Sao Paulo
BR-5Stan Paraná--1
Stan Mato Grosso do Sul oraz
Stan Sao Paulo
BW - BotswannaBW-0Cały krajEQU, EQW
BW-1Strefy 5, 6, 7, 8, 9 i 18 weterynaryjnej kontroli choróbBOV, OVI, RUF, RUWF1 oraz 2
BW-2Strefy 10, 11, 12, 13 i 14 weterynaryjnej kontroli choróbBOV, OVI, RUF, RUWF1 oraz 2
BY - BiałoruśBY-0Cały kraj-
BZ - BelizeBZ-0Cały krajBOV, EQU
CA - KanadaCA-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUWG
CH - SzwajcariaCH-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW
CL - ChileCL-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF
CN - Chiny (Republika Ludowa)CN-0Cały kraj-
CO - ColombiaCO-0Cały krajEQU
CO-1Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od punktu, gdzie rzeka Murri wpada do rzeki Atrato, w dół rzeki Atrato do jej ujścia do Atlantyku i od tego punktu do granicy z Panamą wzdłuż wybrzeża atlantyckiego do Cabo Tiburón; od tego miejsca do Pacyfiku wzdłuż granicy panamskokolumbijskiej; od tego punktu do ujścia rzeki Valle wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, a od tego miejsca wzdłuż prostej linii do miejsca, w którym rzeka Murri wpada do rzeki AtratoBOVA2
CO-3Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od ujścia rzeki Sinu do Oceanu Atlantyckiego, w górę rzeki Sinu do jej źródeł w Alto Paramillo, od tego punktu do Puerto Rey nad Atlantykiem, dalej wzdłuż granicy między departamentami Antiquia i Córdoba i dalej do ujścia rzeki Sinu wzdłuż wybrzeża AtlantykuBOVA2
CR - KostarykaCR-0Cały krajBOV, EQU
CU - KubaCU-0Cały krajBOV, EQU
DZ - AlgieriaDZ-0Cały kraj-
ET - EtiopiaET-0Cały kraj-
FK - FalklandyFK-0Cały kraj BOV, OVI, EQU
GL - GrenlandiaGL-0Cały krajBOV, OVI, EQU, RUF, RUW
GT - GwatemalaGT-0Cały krajBOV, EQU
HK - HongkongHK-0Cały kraj-
HN - HondurasHN-0Cały krajBOV, EQU
HR - ChorwacjaHR-0Cały krajBOV, OVI, EQU, RUF, RUW
IL - IzraelIL-0Cały kraj-
IN - IndieIN-0Cały kraj-
IS - IslandiaIS-0Cały krajBOV, OVI, EQU, RUF, RUW
KE - KeniaKE-0Cały kraj-
MA - MarokoMA-0Cały krajEQU
MG - MadagaskarMG-0Cały kraj-
MK - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii(***)MK-0Cały krajOVI, EQU
MU - MauritiusMU-0Cały kraj-
MX - MeksykMX-0Cały krajBOV, EQU
NA - NamibiaNA-0Cały krajEQU, EQW
NA-1Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzieBOV, OVI, RUF, RUWF2
NC - Nowa KaledoniaNC-0Cały krajBOV, RUF, RUW
NI - NikaraguaNI-0Cały kraj-
NZ - Nowa ZelandiaNZ-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW
PA - PanamaPA-0Cały krajBOV, EQU
PY - ParagwajPY-0Cały krajEQU
PY-1Obszary Chaco central i San PedroBOVA1 oraz 2
RO - RumuniaaRO-0Cały krajBOV, OVI, EQU, RUW, RUF
RU - RosjaRU-0Cały kraj-
RU-1Region Murmańska, autonomiczny obszar Yamalo-NenetsRUF
SV - SalwadorSV-0Cały kraj-
SZ - SuaziSZ-0Cały krajEQU, EQW
SZ-1Obszar na zachód od ogrodzenia »czerwonej linii«, który rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Afryką Południową na zachód od NkalashaneBOV, RUF, RUWF2
SZ-2Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień wymienionych w akcie urzędowym zgodnym z ustawą nr 51 z 2001 r.BOV, RUF, RUWF1 oraz 2
TH - TajlandiaTH-0Cały kraj-
TN - TunezjaTN-0Cały kraj-
TR - TurcjaTR-0Cały kraj-
TR-1Prowincje Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i KirikkaleEQU
UA - UkrainaUA-0Cały kraj-
US - Stany ZjednoczoneUS-0Cały krajBOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUWG
XM - CzarnogóraXM-0Cały obszar celny(****)BOV, OVI, EQU
XS - Serbia(**)XS-0Cały obszar celny (****)BOV, OVI, EQU
UY - UrugwajUY-0Cały krajEQU
BOVA1 oraz 2
OVIA1 oraz 2
ZA - Republikka ZA-0Cały krajEQU, EQW
PołudniowejZA-1Cały kraj z wyjątkiem:BOV, OVI, F2
Afryki- części obszaru kontroli pryszczycy w

regionach weterynaryjnych prowincji

Mpumalanga i Północnej, w okręgu

Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal

i na obszarze graniczącym z Botswaną na

wschód od 28° długości geograficznej,

oraz

RUF, RUW
- okręgu Camperdown w prowincji

KwaZuluNatal

ZW - ZimbabweZW-0Cały kraj-
(*) Bez uszczerbku dla specjalnych wymagań dotyczących certyfikacji ustanowionych porozumieniami Wspólnoty z

państwami trzecimi.

(**) Z wyjątkiem Kosowa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.
(***) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę

kraju, która zostanie ustalona w wyniku prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.

(****) Serbia i Czarnogóra są republikami mającymi własne obszary celne, które tworzą Federację, w związku z czym

wymienione są oddzielnie.

- = Nie ustanowiono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które

zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

a = Stosuje się tylko do czasu aż państwo przystępujące zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Specjalne warunki podane w kolumnie 6

»1«: Ograniczenia geograficzne i czasowe:

Kod terytoriumŚwiadectwo weterynaryjneOkres czasu/daty kiedy przywóz do Wspólnoty jest dozwolony lub nie jest dozwolony w zależności od daty uboju/zabicia
WzórSGzwierząt, z których pochodzi mięso
AR-1BOVADo dnia 31 stycznia 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 1 lutego 2002 r.Dozwolony
AR-2BOVADo dnia 8 marca 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 9 marca 2002 r.Dozwolony
AR-4BOV, OVI, RUW, RUF-Do 28 lutego 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 1 marca 2002 r.Dozwolony
AR-5BOVAOd dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 10 lipca 2003 r. (włącznie)Dozwolony
Od dnia 11 lipca 2003 r.Niedozwolony
AR-6BOVAOd dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 4 września 2003 r. (włącznie)Dozwolony
Od dnia 5 września 2003 r.Niedozwolony
AR-7BOVAOd dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 7 października 2003 r. (włącznie)Dozwolony
Od dnia 8 października 2003 r.Niedozwolony
AR-8BOVADo dnia 17 marca 2005 r. włączniePatrz AR-5, AR-6 i AR-7 dla okresów, dla których szczególne terytoria w ramach obszaru określonego w AR-8 były niedozwolone
Od dnia 18 marca 2005 r.Dozwolony
BR-1BOVAOd dnia 1 grudnia 2001 r.Dozwolony
BR-2BOVADo dnia 30 listopada 2001 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 1 grudnia 2001 r.Dozwolony
BR-3BOVADo dnia 31 października 2002 r. włącznieDozwolony
Od dnia 1 listopada 2002 r.Niedozwolony
BR-4BOVAOd dnia 1 grudnia 2001 r. i do dnia 29 września 2005 r. włącznieDozwolony
BR-5BOV-Od dnia 30 września 2005 r.Niedozwolony
BW-1BOV, OVI, RUW, RUFADo dnia 7 lipca 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 8 lipca do dnia 22 grudnia 2002 r.Dozwolony
Od dnia 23 grudnia 2002 r. do dnia 6 czerwca 2003 r.Niedozwolony
Od dnia 7 czerwca 2003 r.Dozwolony
BW-2BOV, OVI, RUW, RUFADo dnia 6 marca 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 7 marca 2002 r.Dozwolony
PY-1BOVADo dnia 31 sierpnia 2002 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 1 września 2002 r. do dnia 19 lutego 2003 r.Dozwolony
Od dnia 20 lutego 2003 r.Niedozwolony
SZ-2BOV, RUF, RUWADo dnia 3 sierpnia 2003 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 4 sierpnia 2003 r.Dozwolony
UY-0BOV, OVIADo dnia 31 października 2001 r. włącznieNiedozwolony
Od dnia 1 listopada 2001 r.Dozwolony

»2«: Ograniczenia dotyczące kategorii:

Nie zezwala się na żadne podroby (z wyjątkiem - w przypadku bydła - przepony i mięśni żwaczy)."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.