Decyzja 2005/428/CFSP wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.144.59

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2005 r.

DECYZJA RADY 2005/428/CFSP
z dnia 6 czerwca 2005 r.
wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 z 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu(1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 14 marca 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/221/WPZiB wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającą decyzję 2004/306/WE(2).

(2) W następstwie decyzji z dnia 2 maja 2005 r. podjętej przez Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wprowadzonej rezolucją 1267 (1999), postanowiono zaktualizować listę osób, grup i podmiotów, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 2580/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Lista określona w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 jest następująca:

1) OSOBY

1. ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2. ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

6. ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

7. ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

8. ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

9. ASLI, Rabah, ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

10. ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel. SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu

11. DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

12. DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

13. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

14. FAHAS, Sofiane Yacine, ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

15. IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, Ahmed; vel SA-ID; vel. SALWWAN, Samir), Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel libański

16. LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555

18. MOKTARI, Fateh (vel Ferdi Omar), ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

19. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (vel MUGHNIYAH, Imad Fayiz), wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH, ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban)

20. NOUARA, Farid ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

21. RESSOUS, Hoari (vel Hallasa Farid), ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

22. SEDKAOUI, Noureddine (vel Nounou) ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

23. SELMANI, Abdelghani (vel Gano) ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

24. SENOUCI, Sofiane, Sofiane ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

25. SISON, Jose Maria (vel Armando Liwanag, vel Joma, dowodzący NPA) ur. 8.2.1939 w Cabugao, Filipiny

26. TINGUALI, Mohammed (vel Mouh di Kouba) ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2) GRUPY I PODMIOTY

1. Organizacja Abu Nidal (ANO), (vel Rewolucyjna Rada Fatah, Rewolucyjne Brygady Arabskie, Czarny Wrzesień i Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2. Brygada Męczenników Al-Aksa

3. Al-Aqsa e.V.

4. Al-Takfir i Al-Hijra

5. Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum Najwyższa Prawda, vel. Aleph)

6. Babbar Khalsa

7. Gama'a al-Islamiyya (Grupa Islamska), (vel Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8. Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C)

9. Hamas (włączając Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10. Fundacja Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju)

11. Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh (ISYF)

12. Kahane Chai (Kach)

13. Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), (vel KADEK; vel KONGRA-GEL)

14. Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI) (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu (NLA, zbrojny odłam MEK), Ludowy Mujahidin Iranu (PMOI), Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich)

15. Narodowa Armia Wyzwolenia (Ejército de Liberación Nacional)

16. New Peoples Army NPA (Nowa Armia Ludowa), Filipiny, związana z Sison Jose Maria C. (vel Armando Liwanag, vel Joma, dowodzącym NPA)

17. Palestyński Front Wyzwolenia (PLF)

18. Palestyński Dżihad Islamski (PIJ)

19. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP)

20. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny - Dowództwo Generalne, (vel PFLP-Dowództwo Generalne, vel PFLPGC)

21. Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC)

22. Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego (DHKP-C) (vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), Dev Sol)

23. Świetlisty Szlak (SL) (Sendero Luminoso)

24. Stichting Al Aqsa (vel Stichting Al Aqsa Nederland, vel Al Aqsa Nederland)

25. Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii/Grupa Kolumbijska (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

Artykuł  2

Decyzja 2005/221/WPZiB traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej opublikowania.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
J. KRECKÉ
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 745/2003 (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 22).

(2) Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 64.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.