Decyzja 2004/734/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów - OpenLEX

Decyzja 2004/734/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.325.41

Akt indywidualny
Wersja od: 28 października 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

(2004/734/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 października 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 49,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 49,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Regionów(1),

uwzględniając propozycje rządów Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, należy powiększyć Komitet Regionów przez mianowanie dziewięćdziesięciu pięciu członków oraz dziewięćdziesięciu pięciu zastępców członków reprezentujących wspólnoty regionalne i lokalne w nowych Państwach Członkowskich.

(2) Skład Komitetu powinien umożliwiać reprezentowanie wspólnot regionalnych i lokalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym mianowani zostają na okres do 25 stycznia 2006 r. włącznie:

– osoby z listy danego Państwa Członkowskiego znajdującej się w załączniku I do niniejszej decyzji członkami Komitetu Regionów;

– osoby z listy danego Państwa Członkowskiego znajdującej się w załączniku II do niniejszej decyzji zastępcami członków Komitetu Regionów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2004 r.

W imieniu Rady
C. McCREEVY
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIOS

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

BOR Imre

Member of local government, Paks

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ZAŁĄCZNIK  II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

MÁTIS András

Mayor of Szirák

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta' Local Council

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače - Fram

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica - Bratislava City Distict

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice - Dargovských hrdinov City District

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice - Pereš City District

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.