Data, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Bułgarią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Rumunią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.166.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2006 r.

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Bułgarią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Rumunią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

(2006/C 166/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2006 r.)

W celu utworzenia diagonalnej kumulacji pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Algierią, Bułgarią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Rumunią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy, Wspólnota i kraje zainteresowane informują się wzajemnie, poprzez Komisję Europejską, o obowiązujących regułach pochodzenia z innymi krajami.

Załączona poniżej tabela przedstawia sporządzony w oparciu o zawiadomienia otrzymane ze strony zainteresowanych krajów przegląd protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulacje diagonalną, z podaniem daty, od której kumulacja taka ma zastosowanie. Poniższa tabela zastępuje poprzednią tabelę (Dz.U. C 87 z 11.4.2006).

Należy przypomnieć, że kumulacja może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy kraj końcowej produkcji i końcowego miejsca przeznaczenia zawarły umowy o wolnym handlu przewidujące identyczne reguły pochodzenia, z wszystkimi krajami uczestniczącymi w nabyciu statusu pochodzenia, tj. z wszystkimi krajami, z których pochodzą wszelkie użyte materiały. Materiał pochodzący z kraju, który nie zawarł umowy z krajem końcowej produkcji i końcowego przeznaczenia jest traktowany jako materiał niepochodzący. Szczególne przykłady podano w wyjaśnieniach dotyczących paneurośródziemnomorskich protokołów w sprawie reguł pochodzenia(1).

Należy również przypomnieć, że:

– Szwajcaria i Księstwo Liechtensteinu tworzą unię celna;

– w odniesieniu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą: UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia, dniem, od którego protokoły mają zastosowanie jest 1.11.2005 r.

Kody ISO Alfa-2 dla krajów wymienionych w tabeli są następujące:

– Algieria DZ

– Bułgaria BG

– Egipt EG

– Wyspy Owcze FO

– Islandia, IS

– Izrael IL

– Jordania JO

– Liban LB

– Maroko MA

– Norwegia NO

– Rumunia RO

– Szwajcaria CH

– Syria SY

– Tunezja TN

– Turcja TR

– Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy PS

Data, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną w strefie paneurośródziemnomorskiej

EUDZBGCH(EFTA)EGFOILIS(EFTA)JOLBLI(EFTA)MANO(EFTA)PSROSYTNTR
EU1.1.061.3.061.12.051.1.061.1.061.7.061.1.061.12.051.1.06
DZ
BG
CH(EFTA)1.1.061.1.061.7.051.8.051.3.051.8.051.6.05
EG1.3.06
FO1.12.051.1.061.11.051.1.061.12.05
IL1.1.061.7.051.7.059.2.061.7.051.7.0527.10.051.3.06
IS(EFTA)1.1.061.8.051.11.051.7.051.8.051.3.051.8.051.3.06
JO1.7.069.2.06
LB
LI(EFTA)1.1.061.1.061.7.051.8.051.3.051.8.051.6.05
MA1.12.051.3.051.3.051.3.051.3.051.1.06
NO(EFTA)1.1.061.8.051.12.051.7.051.8.051.8.051.3.051.8.05
PS
RO27.10.051.2.06
SY
TN1.6.051.3.061.6.051.8.051.7.05
TR1.3.061.1.061.2.061.7.05

______

(1) Dz.U. C 16 z 21.1.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.