Council Resolution of 2 June 1994 on cardio-vascular diseases.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.1994.165.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 1994 r.