COMMISSION REGULATION (EC) No 2781/95 of 1 December 1995 on the transport for the free supply to Georgia, Armenia, Azerbaijan and Tajikistan of rye flour.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.289.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 1995 r.