COMMISSION REGULATION (EC) No 1800/96 of 17 September 1996 fixing the export refunds on poultrymeat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.236.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 1996 r.