Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.358.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Bułgarią dotyczące uznania lokalnie ograniczonego występowania afrykańskiego pomoru świń w Królestwie Hiszpanii

A. List Bułgarii

Szanowny Panie,

Niniejszym mam zaszczyt nawiązać do dyskusji dotyczących uzgodnień handlowych dotyczących niektórych artykułach rolnych, prowadzonych w ramach negocjacji Układu Europejskiego.

Potwierdzam niniejszym, iż Bułgaria uznaje, że obszar Królestwa Hiszpanii, z wyjątkiem prowincji Badajoz, Huelva, Sewilla i Cordoba, wolny jest od afrykańskiego pomoru świń, na warunkach określonych w decyzji Rady nr 89/21/EWG z dnia 14 grudnia 1988 roku, zmienionej decyzją Wspólnoty nr 91/112/EWG z dnia 12 lutego 1991 roku.

Bułgaria uznaje niniejsze odstępstwo bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych wymogów bułgarskiego prawa weterynaryjnego.

Będę zobowiązany, jeśli zechce Pan potwierdzić zgodę Wspólnoty na treść niniejszego listu.

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Rządu

B. List Wspólnoty

Szanowny Panie,

Niniejszym mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie listu, z dnia dzisiejszego, o następującej treści:

"Niniejszym mam zaszczyt nawiązać do dyskusji dotyczących uzgodnień handlowych dotyczących niektórych artykułach rolnych, prowadzonych w ramach negocjacji Układu Europejskiego.

Potwierdzam niniejszym, iż Bułgaria uznaje, że obszar Królestwa Hiszpanii, z wyjątkiem prowincji Badajoz, Huelva, Sewilla i Cordoba, wolny jest od afrykańskiego pomoru świń, na warunkach określonych w decyzji Rady nr 89/21/EWG z dnia 14 grudnia 1988 roku, zmienionej decyzją Wspólnoty nr 91/112/EWG z dnia 12 lutego 1991 roku.

Bułgaria uznaje niniejsze odstępstwo bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych wymogów bułgarskiego prawa weterynaryjnego.

Będę zobowiązany, jeśli zechce Pan potwierdzić zgodę Wspólnoty na treść niniejszego listu."

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty na treści zawarte w Pańskim liście.

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Wspólnoty

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.