Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6489 - Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.91.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2012 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6489 - Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 91/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 marca 2012 r.)

W dniu 21 marca 2012 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,
w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32012M6489 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.