Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 11 września 2019 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 października 2019 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

(Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2019/C 307/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

Stopy bazowe obliczono zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile odrębna decyzja nie stanowi inaczej, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 266 z 8.8.2019, s. 2.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.10.2019...-0,28-0,280,00-0,282,27-0,28-0,12-0,28-0,28-0,28-0,28-0,280,280,48-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,281,87-0,283,560,06-0,28-0,280,90
1.9.201930.9.2019-0,20-0,200,00-0,202,27-0,20-0,07-0,20-0,20-0,20-0,20-0,200,280,48-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,201,87-0,203,560,06-0,20-0,201,09
1.8.201931.8.2019-0,15-0,150,00-0,152,27-0,15-0,03-0,15-0,15-0,15-0,15-0,150,280,48-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,151,87-0,153,560,07-0,15-0,151,09
1.7.201931.7.2019-0,11-0,110,00-0,111,98-0,110,00-0,11-0,11-0,11-0,11-0,110,280,48-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,111,87-0,113,560,07-0,11-0,111,09
1.6.201930.6.2019-0,11-0,110,00-0,111,98-0,110,02-0,11-0,11-0,11-0,11-0,110,280,56-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,111,87-0,113,560,05-0,11-0,111,09
1.5.201931.5.2019-0,11-0,110,00-0,111,98-0,110,03-0,11-0,11-0,11-0,11-0,110,280,56-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11-0,111,87-0,113,560,02-0,11-0,111,09
1.4.201930.4.2019-0,13-0,130,00-0,131,98-0,130,04-0,13-0,13-0,13-0,13-0,130,280,56-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,131,87-0,133,56-0,03-0,13-0,131,09
1.3.201931.3.2019-0,13-0,130,00-0,131,98-0,130,03-0,13-0,13-0,13-0,13-0,130,280,56-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,131,87-0,133,56-0,13-0,13-0,131,09
1.2.201928.2.2019-0,16-0,160,00-0,161,98-0,160,03-0,16-0,16-0,16-0,16-0,160,280,56-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,161,87-0,163,56-0,24-0,16-0,161,09
1.1.201931.1.2019-0,16-0,160,00-0,161,98-0,160,02-0,16-0,16-0,16-0,16-0,160,280,56-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,161,87-0,163,56-0,31-0,16-0,161,09
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.