Dz.U.UE.C.2018.451.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

Aktualizacja stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r. 1

(2018/C 451/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Stawka składki, o której mowa w art. 83 ust. 2 regulaminu pracowniczego, wynosi 10,0 %, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.

1 Sprawozdanie Eurostatu z dnia 1 września 2018 r. dotyczące oszacowania aktuarialnego systemu emerytalno-rentowego urzędników europejskich w 2018 r.