Agencja wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020 - OpenLEX

Agencja wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.459.30

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

AGENCJA WYKONAWCZA EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020
(2021/C 459/30)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://erc.europa.eu/document-library/results?f%5B0%5D=field_document_category%253Aparents_all%3A32

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.