Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.46

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/46)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018_inea_final_annual_accounts.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.