Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok... - OpenLEX

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.459.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020
(2021/C 459/10)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register/financial-information_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.