Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/39)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/annual-accounts

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.