Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW REGULACJI ENERGETYKI
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/01)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Opinions/

Opinion%20No%201%20-%202022%20-%20Final%20Accounts%20-%20year%202021.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.