Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/11)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.easa.europa.eu/the-agency/management-board/decisions/easa-mb-decision-05-2019-opinion-management-board-2018-annual#group-easa-downloads

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.