Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.45

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/45)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/finance-and-budget/financial-documents

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.