94/940/EC: Council Decision of 22 December 1994 providing macrofinancial assistance for Ukraine.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.366.32

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.