Akt korporacyjny

Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zwołania posiedzenia na dzień 10 stycznia 2018r.

W związku z podnoszonymi przez niektórych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w korespondencji mailowej stwierdzeniami, że posiedzenie zwołane na dzień 10 stycznia 2018 roku jest posiedzeniem "nieplanowym" Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP stwierdza, ze posiedzenie zwołane zostało prawidłowo na podstawie paragrafu 11 pkt 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zostało przesłane z 7-dniowym wyprzedzeniem w dniu 3 stycznia 2017r. Na dzień zwołania, jak i odbycia posiedzenia nie upłynął termin w którym Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP ustala plan posiedzeń na dany rok kalendarzowy wynikający z paragrafu 11 pkt 1a Regulaminu. Krajowa Komisja Rewizyjna potwierdza, iż zwołanie posiedzenia Komisji w terminie poprzedzającym odbycie się V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych jest konieczne i uzasadnione. O zamiarze odbycia posiedzeń Komisji, jak i prac związanych z przygotowaniem do V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych członkowie Komisji zostali poinformowani już w dniu 17 października 2017r. (wiadomość e-mail godz. 12:53), a Biuro KIDP w terminie tym zapewniło wszystkim członkom Komisji rezerwacje hotelowe.