Zobowiązanie Naczelnej Rady Lekarskiej do powołania Zespołu ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do powołania Zespołu ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do powołania Zespołu ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia, który przeanalizuje możliwości utworzenia systemu zgłaszania i rejestrowania szkód w ochronie zdrowia w celu:
1)
depenalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
2)
ograniczenia liczby popełnianych błędów medycznych.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.