Akty korporacyjne

PAN.2019.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w budynku położonym we Wrocławiu, ul. Podwale 75.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§  1.  Zmienia się § 1.1 Zarządzenia nr 32/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w budynku położonym we Wrocławiu, ul. Podwale 75, w ten sposób, że jego dotychczasową treść zastępuje się następującą:
1. Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) Barbara Grudzewska-Wałecka - Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Abramów - Zastępca Przewodniczącego,
3) Katarzyna Boniecka - Sekretarz Komisji,
4) Małgorzata Porębska - Członek Komisji,
5) Agnieszka Gacek - Członek Komisji.
§  2.  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /