Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016.

Akty korporacyjne

PAN.2016.10.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2016
KANCLERZA PAN
z dnia 24 października 2016 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) postanawiam, co następuje:
1.
W Zarządzeniu Nr 28/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego na rok 2016 zmienionym Zarządzeniem Nr 36/2016 z dnia 11 października 2016 roku, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W ramach kwoty 550.000 zł wyodrębnionej w załączniku nr 2 na zadania inwestycyjne zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego - siedziba Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Świętego Jana 28, wraz z realizacją zaprojektowanych robót budowlanych " - kwota 248.000 zł,

2) "Wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej w budynku - siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 " - kwota 258.000 zł,

3) "Rozbiórka budynku starej chaty wraz z nadzorem (3 branże), utylizacją azbestu oraz uporządkowaniem terenu w Zakopanem " - kwota 44.000 zł."

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN