Akty korporacyjne

Podat.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 18/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP skreśla się § 10 ust. 10.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.