Akty korporacyjne

Radc.2018.3.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 83/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Aplikacji

Na podstawie § 40 ust. 3 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
W skład Komisji Aplikacji powołuje się r. pr. Agnieszkę Sołtys.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.