Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.4.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 64/22/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8, art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z art. 16 ust. 8 pkt 4, art. 16m ust. 14 pkt 4 i art. 16n ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 108/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą pozycja 27 "Genetyka kliniczna" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

27. GENETYKA KLINICZNAInne posiadane specjalizacje wg CRL
Sanak MarekProf.Kraków2 st. pediatria
Kałużewski BogdanProf.Łódź
Cybulski CezaryProf.Szczecinpediatria
Chrzanowska KrystynaProf.Warszawa2 st. pediatria
Śmigiel RobertDr hab.Wrocławpediatria neonatologia pediatria metaboliczna
Ferenc TomaszDr hab.Wojsko2 st. choroby wewnętrzne

2st. endokrynologia medycyna nuklearna balneologia i medycyna fizykalna