Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 155/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965), art. 16u ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 10/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne, zmienionej uchwałą nr 33/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lutego 2019 r., uchwałą nr 66/19/P-VII I Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 marca 2019 r., uchwałą nr 92/19/P-VII I Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr 103/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 maja 2019 r. rubryka 35 - "kardiologia" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

35)KARDIOLOGIA
Anna Tomaszuk - KazberukDr hab. n. med.Białystok
Grzegorz GrześkProf. dr hab. n. med.Bydgoszcz
Marek PiepiorkaDr n. med.Gdańsk
Janina Toboła - KaraśDr n. med.Gdańsk
Danuta PodjackaGdańsk
Tomasz GorczyńskiDr n. med.Gdańsk
Leszek BryniarskiProf. dr hab. n. med.Kraków
Bartłomiej GuzikDr n. med.Kraków
Jarosław SzponarDr n. med.Lublin
Teresa Kawka - UrbanekDr n. med.Łódź
Jarosław DrożdżProf. dr hab. n. med.Łódź
Jolanta GochDr n. med.Łódź
Jarosław KasprzakProf. dr hab. n. med.Łódź
Jerzy GórnyDr n. med.Olsztyn
Karol PtakSzczecin
Marek SkuraTarnów
Tomasz PawłowskiDr hab. n. med.Warszawa
Maciej JaniszewskiWarszawa
Aldona BrowarekDr n. med.Warszawa
Iwona Grzywanowska - ŁaniewskaDr n. med.Warszawa
Dariusz KosiorDr n. med.Warszawa
Radosław PiątkowskiDr n. med.Warszawa
Adam OstrzyckiDr n. med.Warszawa
Leszek BystrykDr n. med.Wrocław
Dariusz JagielskiDr n. med.Wrocław
Zenon GaworProf. dr hab. n. med.Wojsko
Zbigniew BajProf. dr hab. n. med.Wojsko
Grzegorz GielerakDr hab. n. med.Wojsko
Andrzej SkrobowskiDr hab. n. med.Wojsko
Barbara DominikZielona Góra
Jarosław HiczkiewiczDr n. med.Zielona Góra
Mariusz MalickiCzęstochowa