Akty korporacyjne

Lekarz.2017.9.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 188/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w komisjach przeprowadzających państwowy egzamin specjalizacyjny

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2013, poz. 26) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 106/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w komisjach przeprowadzających państwowy egzamin specjalizacyjny, zmienionej uchwałą nr 142/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 września 2015 r., uchwałą nr 154/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 października 2015 r., uchwałą nr 174/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2015 r., uchwałą nr 27/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2016 r., uchwałą nr 55/16/P-VII z dnia 18 marca 2016 r., uchwałą nr 102/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwałą nr 197/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 listopada 2016 r., uchwałą nr 37/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą nr 68/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r., uchwałą nr 77/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r., uchwałą nr 99/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 121/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 maja 2017 r. oraz uchwałą nr 170/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do uchwały "Wykaz przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na członków państwowej komisji egzaminacyjnej w VII kadencji" w rubryce 48 "Nefrologia dziecięca" dodaje się:
- kol. Dorotę Drożdż
oraz skreśla się zmarłe kol. kol.
- Barbarę Badowską
- Marię Roszkowską-Blaim
2) w załączniku do uchwały "Wykaz przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na członków państwowej komisji egzaminacyjnej w VII kadencji" w rubryce 55 "Onkologia i hematologia dziecięca" dodaje się:
- kol. Walentynę Balwierz
§  2.  Rubryki 48 i 55 wykazu przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na członków państwowej komisji egzaminacyjnej w VII kadencji otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

48)NEFROLOGIA DZIECIĘCA
Alicja Salamon - GórnaBydgoszcz
Aleksandra ŻurowskaGdańsk
Maria SzczepańskaKatowice
Jacek PietrzykKraków
Dorota DrożdżKraków
Maria ZajączkowskaLublin
Marcin TkaczykŁódź
Małgorzata ŚniadeckaOlsztyn
Grzegorz SiteńRzeszów
Andrzej BrodkiewiczSzczecin
Roman StankiewiczToruń
55)ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Andrzej KurylakBydgoszcz
Małgorzata KlimzaCzęstochowa
Elzbieta Adamkiewicz - DrożyńskaGdańsk
Teresa Stachowicz - StencelGdańsk
Grażyna Sobol - MilejskaKatowice
Małgorzata GąsiorekKraków
Walentyna BalwierzKraków
Hanna Wiśniewska - ŚlusarzLublin
Beata Zalewska - SzewczykŁódź
Wanda BadowskaOlsztyn
Halina BobrowskaPoznań
Jacek WachowiakPoznań