Akty korporacyjne

Podat.2006.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 908/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13.07.2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 34/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i powołania ich członków

§  1. W uchwale nr 34/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i powołania ich członków w § 2 w pkt 6 oraz w pkt 8 skreśla się nazwisko Marek Kwietko-Bębnowski."
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.