Zlecenie Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.3.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 160/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych