Podat.2017.8.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2017

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2017 podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna dokona wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r., po zamieszczeniu ogłoszenia o zbieraniu ofert i ich zebraniu, oraz przeprowadzeniu negocjacji. Równocześnie Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia, że na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r. określi szczegółowy zakres badania, uwzględniający realizację zadań ustawowych i statutowych nałożonych na Krajową Komisję Rewizyjną KIDP.