Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.7.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 110/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii

Na podstawie art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2524) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zgłasza się kandydaturę prof. dr hab. Sebastiana Kwiatkowskiego na konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.