KRASP.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - na podstawie przedłożonej przez Komisję Rewizyjną KRASP oceny sprawozdania z działalności KRASP za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 - działając zgodnie z art. 24 pkt. d i pkt. e Statutu KRASP, zatwierdza sprawozdanie z działalności KRASP za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.