Akty korporacyjne

KRASP.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - na podstawie przedłożonej przez Komisję Rewizyjną KRASP oceny sprawozdania z działalności KRASP za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 - działając zgodnie z art. 24 pkt. d i pkt. e Statutu KRASP, zatwierdza sprawozdanie z działalności KRASP za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.