Lekarz.2018.5.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2014-2018.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.