Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 6
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego

Naczelnej Komisji Rewizyjnej za lata 2001-2006 VIII Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej w okresie lat 2001-2006, zatwierdza to sprawozdanie.
Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/