Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 804/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2020

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2020

1. Rozwijanie i koordynacja programu promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o zaktualizowaną strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności jako istotnego obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz gwaranta prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, w tym:
a) uczestnictwo w kongresach dla przedsiębiorców;
b) współpraca przy promocji strony www.podatkibezryzyka.pl i tworzeniu treści na tę stronę;
c) współpraca z mediami ogólnopolskimi np. Rzeczpospolita, Polska Press;
d) intensyfikacja działań w mediach społecznościowych;
e) organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych doradztwu podatkowemu;
f) promowanie akcji Start Biznes;
g) przygotowanie materiałów promocyjnych
2. Promocja zawodu doradcy podatkowego w kontekście zmian ustawy o doradztwie podatkowym.
3. Kontynuacja popularyzacji zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży szkolnej i studentów.
4. Wyznaczanie kierunków działania i współpraca z Regionalnymi Oddziałami KIDP w zakresie promocji i rozwoju zawodu doradcy podatkowego.
5. Przygotowanie zarysu strategii konkurowania doradców podatkowych.