Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 211/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Ofert KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Ofert KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Ofert KRDP na rok 2018

Podejmowanie działań związanych z wszczęciem i przeprowadzeniem procedur przetargowych na wybór najkorzystniejszych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych ofert, zgodnie z bieżącymi potrzebami Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgłoszonymi przez Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.