Akty korporacyjne

Aptek.2008.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/30/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do odznaczenia państwowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się w drodze głosowania tajnego kandydaturę (załącznik do uchwały), proponowaną do odznaczenia państwowego z tytułu szczególnych zasług w działalności społecznej i w pracy organów samorządu aptekarskiego.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.