Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 64/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 6/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca oraz uchwała nr 30/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 11 października 2018 r. i 18 października 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 11.10.2018 r.

Lekarze:

1. Wasyl Złamaniec Ukraina

2. Oleg Jurgiel Białoruś

3. Veranika Kaszynska Białoruś

4. Anna Gorelova Rosja

5. Elizaveta Bokhen Rosja

6. Svitlana Ivanchenko Ukraina

7. Ulyana Zatorska Ukraina

8. Andrii Semeniuk Ukraina

9. Alexander Starosta Niemcy

10. Weronika Wołonciej Białoruś

11. Marianne Suwalski Polska

12. Bogdan Yurtyn Ukraina

13. Vadym Yefimov Ukraina

14. Mahdi Almubarak Arabia Saudyjska

15. Stefan Gracz Polska

16. Iuliia Powroznik Rosja

17. Andrii Gvozdetskyi Ukraina

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 18.10.2018 r.

Lekarze:

1. Mykola Stasyuk Portugalia

2. Tetiana Ivanova Ukraina

3. Andriy Blaga Ukraina

4. Mohammed Alaissawi Arabia Saudyjska

5. Mohammed Gul Arabia Saudyjska

6. Olena Tutubalina Ukraina

7. Oksana Manukian Ukraina

8. Yulia Kruhlova Ukraina

9. Pavel Sitsko Białoruś

10. Olena Kostiuk Ukraina

11. Maria Korobiy Ukraina

12. Tatiana Khriuk Rosja

13. Weronika Zagórska Białoruś

14. Mikita Davydowski Białoruś

15. Ihor Melnyk Ukraina

16. Volha Zdanovich Białoruś

17. Nataliia Diubchenko Ukraina