Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwały Nr 66/18/P-VII PNRL z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Nr 6/18/P-VIII z dnia 15 czerwca, uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 12 lipca 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 12.07.2018 r.

Lekarze:

1. Eduard Denysenko Ukraina

2. Yuliya Onyshchuk Ukraina

3. Agnes Szal Polska

4. Veranika Kulik Białoruś

5. Maksym Samofalov Ukraina

6. Alena Zaitsava Białoruś

7. Magdalena Pękacka Polska

8. Inna Sheremeta Ukraina

9. Anton Krawczenko Ukraina

10. Olena Gul Ukraina

11. Natalia Trotsiuk Ukraina

12. Oleh Matskiv Ukraina

13. Iryna Matskiv Ukraina

14. Olha Shuliak Ukraina

15. Olusola Gbadamosi Khadijah Nigeria

16. Alena Parkhamovich Białoruś

17. Nataliia Lebedenko Ukraina

18. Zhanna Gavrilets Ukraina